Kdo jsme?

Kdo by neznal Zahradu za rezavými vrátky, ve které žije moudrý kamenný trpaslík, zlomyslný kocour a učená velryba. Svět fantazie a tajemství, svět dětství. Zahrada Jiřího Trnky patří mezi díla, která léta oslovují děti i dospělé. Má své kouzlo, poezii i humor. Pohádku Trnka nejen ilustroval, ale sám i napsal. Kouzelný příběh, který je nezapomenutelný. Podaří sen nám všem vybudovat takové místo v našem městě?

Areál bývalé nemocnice ve Vimperku je místem, které k takové realizaci přímo vybízí. Členitý a zároveň ucelený prostor dává možnost vytvořit zázemí pro komunitní setkávání, pobyt maminek s dětmi, posezení obyvatel areálu, pěstování domácí zeleniny a květin, založení ovocného sadu, zřízení anglického parku i reprezentativních prostor lázeňského typu. Společným prvkem všech těchto forem zušlechtění areálu je možnost žít obyčejný každodenní život. Snaha vybudovat takové místo nás vedla k založení spolku, který by se postaral o jeho proměnu ve vysněnou Zahradu. Ta pak ponese jméno korunní princezny Štěpánky.

Spolek sdružuje šest zakládajících členů. Dovolte nám, abychom se krátce představili.

Každý člověk, má-li být šťastný, se potřebuje podílet na něčem, co jej přesahuje. A nemusí se tím hned narážet na smrtelnost člověka a touhu vytvořit něco, co po nás zůstane, až odejdeme. V tom smyslu je naopak zahrada tím nejzranitelnějším, co po sobě můžeme zanechat. Schází-li starostlivá ruka zahradníkova, příroda si rychle bere zpět vše, co jsme na ní vymámili…

Přesto právě budování zahrady, a zvláště zahrady „nemocniční“, představuje možnost prožít silný pocit sounáležitosti. Ať už při naslouchání tužbám či vzpomínkám obyvatel Domovů na květiny a stromy, které měli rádi, nebo při sdílení nápadů a společném těšení se na první výsledky práce.

A pro naše klienty může takové očekávání znamenat posílení vůle k životu a o pár let, měsíců či dní prodloužit jejich pobývání na světě. V tom je velikost závazku, který na sebe bereme. Proto budeme společně vděční všem, kteří naše úsilí podpoří radou, pomocí či financemi.

Mgr. Lukáš Janečka, předseda spolku

Po oslovení zakladateli Spolku pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky v nemocnici Vimperk, zda bych se stala členkou tohoto spolku, jsem souhlasila. K nemocnici ve Vimperku mám osobní vztah, narodili se tu naše obě děti. V současné době je mezi klienty řada známých, kteří jsou občany Vimperka a okolí. Zlepšení a postupné vybudování zahrady přispěje k zpříjemnění pobytu nejenom klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i návštěvníkům tohoto zařízení. Celkově zlepší prostory areálu nemocnice.

Věra Vávrová, místopředsedkyně spolku

Jmenuji se Simona Roblová a je mi 56 let. Jsem maminkou čtyř dětí a babičkou šesti vnoučátek. Pracuji v BH – Nemocnici ve Vimperku na aktivizační dílně. Proč jsem ve spolku? Kolegové, se kterými pracuji, mne jednoho dne oslovili „Simi, půjdeš s námi do spolku pro obnovení zahrady korunní princezny Štěpánky?“, a já řekla ano. Co od toho čekám? Že se nám povede zahradu obnovit. Lidé, kteří zde mají domov, si to zaslouží. Potřebují si vyjít, vyjet, být vyvezeni na čerstvý vzduch, na sluníčko a nebo do stínu stromů. My to bereme jako samozřejmost, ale pro tyto lidi to tak není.. Jak se to zpívá v jedné písničce? Ten dělá to a ten zas tohle a dohromady uděláme moc. Pojďme tedy společnými silami vytvořit to, co k našemu každodennímu žití patří: „prostě si vyjít ven“ Okolí budovy BH Nemocnice ve Vimperku tomu zatím moc možností nedává.Děkuji.

Simona Roblová, člen spolku

Před pár lety jsem se zamilovala do zahradničení. A to hlavně do zahradničení přírodního, „divokého“. Líbí se mi, když projdu zahradou a mám suroviny na výtečný oběd a k tomu kytici divokých květin na sváteční stůl. Je mi blízké permakulturní zahradničení v souladu s přírodou. Tuto svou část se snažím přinášet i obyvatelům Domovů Vimperk, se kterými pracuji na aktivizační dílně. Snažíme se v omezených podmínkách vypěstovat alespoň něco a z každého úspěchu máme radost. Pěstujeme papriky a rajčata na oknech, květiny na balkonech a terase. Každý obyvatel si najde něco svého. Někdy i tací, u kterých byste to nečekali. Každý druhý z nich rád zahradničil, choval drobná zvířata anebo prostě jen tak rád pobýval v přírodě. Protože i já sama to mám ráda, děsí mě představa, že bych zůstala zavřená mezi čtyřmi stěnami a do konce života bych se nedotkla hlíny, květiny, stébla trávy, nikdy už bych necítila letní večerní vánek nebo neviděla světlušku či západ slunce. Proto bych, společně s vámi a mými

přáteli ve spolku, chtěla obyvatelům Domovů dopřát takovou zahradu, která jejich poslední chvíle naplní radostí.

Věra Patilová, člen spolku

Už pár let jsem zaměstnancem ve Vimperské „nemocnici“. A když se rozhlédnu kolem budov, není to pohled zrovna radostný a ani uzdravující. Pusté prostory, ne zrovna ukázkový stav cest a nejde ani říct, že by náš areál zdobil město. Společně se Spolkem chceme zdejší místo oživit, probudit a naplnit smyslem a krásou.

V zahradách najdou klienti Domovů Vimperk radost při péči o rostliny, případně o drobné zvířectvo. Parkové úpravy se stanou místem setkávání a relaxace všem místním i přespolním. Sad starých odrůd ovocných stromů může být cenným odkazem budoucím generacím. Nápadů je spousta, práce ještě více. Snad se nám povede a areál nemocnice ožije.

Lukáš Patila, člen spolku

… a ještě malou, ale velmi důležitou poznámku. Spolek se pyšní bohatou členskou základnou, kterou tvoří sedmdesát sedm čestných členů, obyvatel našich Domovů a uživatelů poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Jsou důležitou součástí. Vytváří vize, přináší celoživotní zkušenosti i přání do budoucnosti:

Pro získání prostředků na vybudování Zahrady vyrobím cokoliv, ale jestli se jí dožiju, to si jistá nejsem.

Marta Veličková, čestný člen spolku

Myslím, že vše podstatné o Zahradě korunní princezny Štěpánky i spolku, který vznikl, aby se myšlenka stala realitou, bylo řečeno. Nezbývá než přát si, aby se Zahrada stala „věcí veřejnou“, přáním celého města a společným úsilím spatřila světlo světa.

Oficiální informace o Spolku pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky najdete na www.spolekstepanka.cz . Sledujte facebookové stránky Spolku pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky i facebookové stránky Domovů Vimperk.

V příštím čísle seznámíme čtenáře se zpracovanými plány Zahrady.

Těšíme se na Vás na všech dobročinných akcích ve prospěch projektu, a hlavně při návštěvách u nás v Domovech Vimperk i areálu budoucí Zahrady.

Děkujeme za podporu. Případné finanční dary je možné zaslat na transparentní účet: 317555135/0300.

Mgr. Alena Bernardová, člen spolku